OFERTA

Oferujemy usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, a w tym między innymi:

 • szkolenia bhp pracowników wstępne i okresowe,
 • ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych,
 • badanie czynników szkodliwych dla zdrowia przez akredytowane laboratoria,
 • okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ustalenie norm przydziału odzieży roboczej, ochronnej i środków ochrony osobistej,
 • sporządzanie instrukcji bhp oraz regulaminów pracy,
 • ustalanie okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,
 • prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie protokółów powypadkowych,
 • współpraca z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikiem,
 • doradztwo w zakresie prawnej i technicznej ochrony pracy,
 • inne usługi wynikające z obowiązków pracodawcy w zakresie bhp- określonych przepisami prawa i wchodzące w zakres działania służb bhp w firmie.
 • Prowadzimy również szybkie usługi na zasadzie pogotowia BHP
  Odpowiadamy na nakazy Inspekcji Pracy oraz decyzje Inspekcji Sanitarnej

  Usługi realizowane są u klienta!